Wetgeving camerabewaking

| Meer

Wetgeving camerabewaking

 
Camerabewaking en camerabeveiliging kunnen veel criminaliteit zoals inbraken en vandalisme voorkomen, of camerabewaking helpt ook bij het opsporen van daders die strafbare feiten plegen. Ook binnen vele bedrijven kiest men voor camerabewaking systemen om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. Maar de wet rond camerabewaking en andere maatschappelijke spelregels zorgen wel voor beperkingen.
 
Er is een duidelijke en aparte wetgeving rond de camerabewaking. Er is nu meer duidelijkheid gekomen wat wel en niet mag terwijl vroeger bijna alles werd tegengehouden door de privacy wet.
 
  • Er moet op de eerste plaats een sterk vermoeden zijn van fraude, diefstal of dergelijke malversaties. Een sterk vermoeden kan zijn dat geld of goederen verdwijnen of dat deze goederen of materialen tegen een te lage prijs op de markt worden aangeboden. Ook de hoeveelheid en waarden van de goederen speelt hier een rol. Er is duidelijk een verschil wanneer er regelmatig zakjes thee verdwijnen ten opzichte van laptops of geld dat verdwijnt uit de kluis.
  • Het gebruikte opsporingsmiddel moet in verhouding staan tot de gepleegde feiten.
  • Het is niet mogelijk om de diefstal of fraude op een minder ingrijpende manier te onderzoeken dan door het plaatsen van een camerabewaking systeem. Het is niet mogelijk om constant naast de kluis te gaan staan of in het magazijn aanwezig te zijn want dan is de kans dat u onopgemerkt blijft nihil om de dief te betrappen. Vandaar dat dan de installatie van een verborgen camera noodzakelijk is.
  • Er dient vooraf en schriftelijk aan de werknemers zijn medegedeeld dat de directie van het bedrijf zich in bepaalde voorkomende gevallen het recht behoudt om verborgen camera's of camerebewaking systeem te plaatsen om de betreffende diefstal of fraude op te sporen.
  • De verborgen camera mag ook voor een beperkte duur ingezet worden, maar mag alleen gebruikt worden voor het oplossen van de vermoede fraude of diefstal als doel hebben.
  • De laatste voorwaarde is het gevolg van een wetsvoorstel van het Ministerie van Justitie.

 

Wacht niet met het meedelen aan uw werknemers tot er zich een fraude geval of diefstal plaatsvindt, maar verwerk bij het opstellen van de notulen een werkoverleg of personeelshandboek de teksten dat u het recht heeft om bewakingscamera's te plaatsen bij dergelijke situaties. Hiermee voorkomt u ook dat nadien het bewijsmateriaal eventueel nietig wordt verklaard.
 
Wanneer u nagelaten heeft het personeel vooraf schriftelijk in te lichten, zou het een oplossing kunnen zijn om onder geheimhouding, de voorzitter van de Ondernemingsraad deelgenoot te maken van uw beslissing een camera te installeren.
Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan kunt u met een gerust hart contact opnemen voor het plaatsen van een verborgen camera. Uiteraard worden geen camera's geplaatst in ruimten waarvan men mag verwachten dat men daar op de nodige discretie kan rekenen (zich onbespied mag wanen): douches, feitelijke toiletten, kleedkamers in bepaalde gevallen en zo meer.

De verborgen camera heeft bewezen een prima middel te zijn om op een snelle, maar vooral ook discrete manier malversaties aan het licht te brengen. Mét instemming van de Hoge Raad en het Ministerie van Justitie.

Mensen observeren met videocamera's op straat, in banken, winkels, tankstations, etc. is alleen aanvaardbaar als de veiligheid daarmee is gediend. Uitsluitend dan is gerechtvaardigd om een inbreuk te doen op de privacy van de aanwezige personen. Het publiek moet worden ingelicht over de aanwezigheid van een CCTV systeem en er mogen niet meer beelden worden vastgelegd dan noodzakelijk.
Zie ook de Wet Heimelijk Cameratoezicht en Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare plaatsen

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de Registratiekamer.
De Registratiekamer is opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl
 
wetgeving camerabewaking